Chính Sách Bảo Mật HB88

Chính sách bảo mật tại hệ thống hb888 cho chúng ta biết được mục đích người chơi cần cung cấp các thông tin. Tư liệu cá nhân của mình dùng để làm gì và chúng sẽ được sử dụng vào mục đích gì. Sau đây xin được phép quy định thuật ngữ “chúng tôi” là đại diện cho bên cung ứng dịch vụ (hb88) để tiện cho việc xưng hô trong văn bản.